Peuterspeelzaal en Buurthuis De

Screenshots Demo

View at www.deaanlegsteiger.nl >

 

Het belangrijkste van onze peuterspeelzaal is dat de kinderen met plezier kunnen spelen met elkaar en met elkaar om leren gaan in een veilige omgeving.
Daarnaast werken we met het ontwikkeling stimulerende programma Piramide (Vve, Voor- en vroegschoolse educatie) Hierdoor hebben we als peuterspeelzaal iets extra’s te bieden voor de ontwikkeling van het kind. Dit programma is ontwikkeld voor kinderen vanaf ongeveer twee en een half jaar en met name gericht op het stimuleren van de taalontwikkeling. Ook de andere ontwikkelingsgebieden krijgen door het gebruik van dit programma extra aandacht. Daarmee wordt een goede basis gelegd voor de basisschool. 


 

Reeds vanaf 1963 exploiteert de Stichting Club en Buurthuiswerk de Jeugdhaven Gorcum naast een peuterspeelzaal, tevens een sociaal-cultureel activiteiten centrum.
Sindsdien heeft het gebouw De Aanlegsteiger aan de Vissersdijk 30 te Gorinchem aan een divers aantal activiteiten onderdak geboden. Het betreft onder meer verenigingen, clubs, zelforganisaties die met hun vrijwilligers hun activiteiten of vergaderingen - tijdelijk of voor langere duur - hier ontplooien. Zij maken daarbij gebruik van een grote zaal met bar en toneel, of van een van de kleinere ruimten.

 


 

Add-Ons & Themes

Calendar

Add a calendar to your concrete5 site.

Thumbnail

Music

Plays music files using the flash based EMFF player.

Thumbnail

Premium Google Map

The premium Google Map lets you add a KML data file and specify additional unavailable in the regular Google Map block.

Thumbnail

Highslide Webalbum

This addon shows your Concrete5 images (or filesets) as a gallery within your Concrete5 website.

Thumbnail